U bent hier

WMO voorlichting: wat verandert er per 1 jan 2015?

WMO 2015

11 november 2014, 't Haeren Grubbenvorst
KBO St Jan Grubbenvorst met “Wij doen het samen”

presentatie: Mirjam Linssen (WMO gemeente Horst ad Maas)

Onderstaande is een samenvatting van de presentatie van Mirjam Linssen en vragen uit de zaal.

Gebiedsteams Horst aan de Maas

De voordracht is gehouden met het doel wat rust te brengen nav de veranderingen in de WMO ten aanzien van zorgvoorzieningen in de gemeente met ingang van 1 januari 2015. Een en ander is vastgelegd in het gemeentelijk Beleidsplan Sociaal Domein.

De kern van Mirjam haar presentatie was “voor de ingezetenen van de gemeente Horst aan de Maas verandert er eigenlijk niets”. Alle zorgvoorzieningen die men nu geniet blijven voor de Horst ad Maas ingezetenen vooralsnog hetzelfde. De veranderingen zijn al sinds 2012 in voorbereiding en in gang gezet.

Uit de vragen uit de zaal (en ook uit de antwoorden van Mirjam op die vragen) blijkt dat men daar zeker niet zo gerust op is. De vragen en antwoorden geven aanleiding tot wat verwarring. Met name n.a.v. de veranderingen in de loop van het jaar 2015 toegespitst op de veranderingen in 2016.

De zorgindicaties lopen door tot en met december 2015. Tot die tijd wordt er een gesprek aangegaan met de personen met een zorgvraag (vraagverhelderingsgesprek). De kwaliteit van de zorgverlening moet zeker op het huidige niveau blijven. Zo niet … benader de zorgverlener hierover of de gemeentelijke WMO dienst.

Gebiedsteam, Vraagverheldering en Zorgbehoefte plan

Gebiedsteam Maas Horst aan de MaasAlle personen met een zorgvraag worden individueel door het z.g. zorg “Gebiedsteam” bezocht en de zorgvraag wordt gedetailleerd doorgenomen: de z.g. “Vraagverheldering” (een gesprek, graag met een eigen vertrouwde persoon erbij, van ca 1 uur) waarin de zorgvraag besproken wordt en gekeken wordt waar en hoe men daar zelf in kan voorzien met mogelijke familie of buurtgenoten en waar derden en zorgverleners ingezet moeten worden. Het gesprek leidt tot een “Zorgbehoefteplan” (leef- en zorgplan, de oplossing voor de zorgvrager). Tegen het Zorgplan kan zo nodig in beroep gegaan worden via een “bezwaarschrift” (Mirjam: dit is een juridische weg met een onafhankelijk team die naar het bezwaar kijkt).

Wacht niet te lang met je zorgvraag

Het blijkt dat mensen te lang wachten met het inroepen van hulp. Het probleem is dat in een te laat stadium alleen nog hulp gegeven kan worden via de professionele weg. De visie is om zoveel mogelijk via het eigen netwerk in de hulpvraag te voorzien. Een zorgindicatie is dan niet nodig.
Is er een indicatie nodig voor de professionele zorgvoorziening, neem dan contact op met het zorg Gebiedsteam.

Eigen bijdrage (CAK)

De eigen bijdrage voor de professionele zorgverlening (bijv.verzorgingshuis) gaat via het Centraal Administratief Kantoor (CAK). De hoogte is afhankelijk van het inkomen en eigen vermogen (peildatum loopt 2 jaar achter!) in box 3 (niet dus het bezit van de woning). Omdat de ouderentoeslag in de vermogensvrijstelling zal worden afgeschaft, zal deze eigen bijdrage in de komende jaren hoger uitkomen. Tip van een aanwezige: tegenwoordig is de gangbare situatie, dat er een testament ‘op de langstlevende’ is opgesteld. Dit betekent, dat in het geval een van de partners overlijdt het kindsdeel nog in het vermogen van de langstlevende blijft zitten (te zien als lening van de kinderen aan de langstlevende). Regel via de notaris, dat deze lening van de kinderen direkt opeisbaar wordt, indien de overblijvende ouder opgenomen dient te worden in een verzorgingshuis (AWBZ-clausule). Het kindsdeel verlaat daarmee direct het vermogen van de langstlevende met als gevolg een veel lagere eigen bijdrage!

Jeugzorg en zorginstellingen

Zit men nu in een instelling of op de wachtlijst dan gaat dat in het vervolg via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Zie ook de vragen AWBZ-WMO op de gemeentelijke website Zorg Gebiedsteam Maas.

Voor Horst aan de Maas zijn er drie zorg Gebiedsteams samengesteld: Peel, Midden (bijv. Horst) en Maas (Maasdorpen, bijv Grubbenvorst). Voor Grubbenvorst bestaat het Gebiedsteam uit de volgende personen: Peter de Jong, Mirjam Linssen (WMO), Jacqueline Mooren (May), Bibian de Bever (Synthese) en Annette Engels (Providance).

Vragen:

Gemeentedienst in oude gemeentehuis Grubbenvorst?

Het oude gemeentehuis Grubbenvorst wordt momenteel klaargemaakt om een drietal afdelingen (of gedeelten daarvan) van de gemeente in te huisvesten. Waaronder: financiën en juridische zaken. Niet dus een WMO afdeling. Een aanvraag voor zorginzet of de zorg Verhelderingsvraag kan men telefonisch of via email richten aan het gemeentehuis (centraal telefoonnummer of email adres).
Het uitvoeringsbeleid van zorg ligt bij de gemeente die daarvoor een budget (niet veranderd in 2015) beheert.

Gemeentelijke samenwerking?

De gemeente Horst aan de Maas werkt niet samen met andere gemeenten. Bijv. Venlo heeft een andere zorgvisie. De inkoop van de zorg gaat wel gezamenlijk. Begin november 2014 is de inkoop van zorg geregeld voor 380 zorginstanties. Een vraag was: er kan heel veel bespaard worden door de administratieve rompslomp te beperken. Antwoord van Mirjam: ik weet niet hoe.

Regiotaxi blijft dat zo?

regiotaxiDe Regiotaxi (voorheen Deeltaxi geheten) blijft. De pas kan via Dichterbij verkregen worden. Echter wie een jaar lang geen gebruik gemaakt heeft van de pas, raakt deze pas kwijt (ingetrokken). Er kan veel bespaard worden door de gemeente om de pas op te heffen zodra men er geen behoefte meer aan heeft! Bent u lang ziek geweest? Meldt het. De Regiotaxi kan gebruikt worden voor maximaal 5 openbaar vervoer (OV) zones. De gemeente vindt het tarief voor het pasje te goedkoop in vergelijking met het OV tarief. Men denkt aan een verhoging.

Recht op een WMO voorziening?

Het “recht op WMO voorziening” is er niet meer. Men gaat de situatie na, benadrukt de eigen verantwoordelijkheid en waar men zelf in kan voorzien en zoekt via het Vraagverhelderingsgesprek naar een oplossing. Mirjam benadrukt dat men zelf ook grote verantwoordelijkheid heeft t.a.v. te verwachten problemen. Zijn er problemen duidelijk te verwachten dan dient men zelf in eigen beheer en op tijd voorzieningen te treffen. Als voorbeeld wordt genoemd: men wordt slecht ter been en ziet aankomen dat traplopen straks problematisch wordt. Schaf zelf een traplift aan voor het te laat is en/of vervang het bad door een (inloop)douche.

Spijtzorg blijft dat?

Om de mantelzorger even rust te geven kan het goed zijn om de zorgbehoeftige kort op te laten nemen in een zorghotel: de zg Spijtzorg. Blijft dit zo? Met de beslissing over het zgn. Mantelzorg Compliment is men nog bezig. Landelijk is dit afgeschaft.

Kwaliteitsbewaking en tevredenheid over de zorgverlening?

Hoe staat het met de kwaliteitsbewaking? De eisen zijn afgesproken met de zorgverlenende instanties. Er is een prijsafspraak met zekere marges (bodem en maximale prijs). De kwaliteitscontrole ligt bij de gemeente. Maar ook bij u zelf. Meldt het zo nodig bij de gemeente!
Is er er een klant tevredenheidsonderzoek? Mirjam: het is niet bekend, mogelijk wel.
Aan het eind van de vraagformulieren staan twee vragen (heeft u nog vragen, wat kan er verbeterd worden). Vul die vragen in! Of bel en het Gebiedsteamlid komt het met u bespreken.

Meer informatie en veel geopperde vragen: zie de zg FAQ op de gemeente website. Een filmpje over over de veranderingen in 2015 van de gemeente Horst aan de Maas is te vinden op YouTube: click op "Het nieuwe ouder worden".

De slides van de presentatie (PDF formaat, 6 MB) is aan dit artikel bijgevoegd. Zie hieronder.

Verslag Teus Hagen
12 nov 2014, KBO Grubbenvorst

 

reacties

Is het mogelijk om bij het het keukentafelgesprek of het "verhelderingsgesprek", zoals dat nu heet, een intermediair (een soort ervaringsdeskundige) van bijv. de KBO te betrekken? Kan de KBO eits dergelijks a la de belasting adviseur organiseren?

Diegene die in aanmerking komt voor een vraagverhelderingsgesprek kan naar eigen keuze zich laten ondersteunen door iemand die hij/zij vertrouwt (familielid, buurvrouw/-man etc). Binnen de KBO worden voor deze ondersteuningsvraag ook onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's) opgeleid. Indien niemand voorhanden is, kan derhalve ook een beroep gedaan worden op een VOA van de KBO.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer