U bent hier

vragen over zorg en welzijn

zorgvraag
In onderstaand schema zijn diverse onderwerpen genoemd betreffende zorg en welzijn. Over deze onderwerpen kunt u met diverse vragen zitten. Wij hebben geprobeerd die voor u te verzamelen en van een antwoord te voorzien.

 

Door op een onderwerp te klikken, komt u direct bij dat onderdeel van de vragenlijst terecht. Een klik op de daarbij genoemde vraag brengt u naar het antwoord.

Naast directe beantwoording van de vraag zijn tevens doorverwijzingen te vinden naar andere websites van organisaties, instellingen, overheid e.d.

 

ZORG EN WELZIJN
 

Van AWBZ naar Wlz

Chronisch ziek

Doktersbezoek

Eigen bijdrage

Hulpmiddelen
Keukentafelgesprek
Langdurige zorg (buitenshuis)

Levenseinde

Mantelzorg

Medicijnen

Nieuw stelsel

Ondersteuning KBO


Ouderenmishandeling l Uitbuiting

Persoonsgebonden
Budget

Rijbewijs

Uit het ziekenhuis 

Wmo

Zorg thuis


Zorgtoeslag

Zorgverzekering

 


Heeft u geen antwoord op uw vraag gevonden of zit u met een andere vraag? Kijk dan eens bij "Ondersteuning KBO" 

Ondersteuning KBO

Het aanbod aan voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg is groot, ingewikkeld en vaak onduidelijk.
Bent u op zoek naar informatie, ondersteuning en advies over een specifiek onderwerp en wilt u hierover persoonlijk iemand spreken in uw eigen omgeving? Dan is een van de 180 vrijwillige ouderenadviseurs van KBO Limburg u graag van dienst

U kunt bij de ouderenadviseur terecht met vragen als:

•  Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?
•  Wie helpt mij met het invullen van formulieren?
•  Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag?
•  Wat kan de Thuiszorg voor mij betekenen?
•  Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis?
•  Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente?
•  Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning? 

 De ouderenadviseur wil u ook graag helpen met vragen
over pensioenen, Wlz, financiële problemen of bijstand.

Heeft u hulp nodig of wilt u informatie of advies over een van bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op met uw afdeling. Zij kunnen u verder helpen. Klik hier voor de adresgegevens van uw afdeling. U kunt ook contact opnemen met het bureau van KBO Limburg: tel.: 0475 381740/email: info@kbolimburg.nl

Voor Limburg is de coördinator mevrouw E. Gubbels gubstap@planet.nl actief. Plaatselijk in Grubbenvorst kunt u hiervoor mevrouw Lydie Burm, telefoon: 077-3662422, email: lydi.click.@online.nl benaderen.

Wilt u meer weten over wat de ouderenadviseur voor u kan betekenen? Klik hier voor de folder ouderenadviseur.

Meer informatie over ouderenadvisering vindt u op de website www.ouderenadvisering.nl

Hieronder treft u een aantal vragen aan die u over Zorg en Welzijn zou kunnen hebben. Door op de betreffende vraag te klikken wordt u naar het antwoord geleid. Naast directe beantwoording van de vraag zijn hier tevens doorverwijzingen te vinden naar andere websites van organisaties, instellingen, overheid e.d.

Terug naar schema

 

Onderwerp

Onderverdeling

Vraag

 

Van AWBZ naar Wlz

 

Wat is de rol van de verzekeraar?

Wat is mijn rol?

Wat is de rol van de gemeente?

Terug naar schema

Chronisch ziek

 

Hoe zit het met tegemoetkoming Chronische kosten Gezondheidszorg (WTCG)?

Terug naar schema

Doktersbezoek

Tips

Tips voor bezoek aan de huisarts of specialist

Terug naar schema

Eigen bijdrage

 

Welke eigen bijdrage ga ik betalen?

Terug naar schema

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen
aanvragen

Hoe een driewielfiets aanvragen of aanschaffen?

Hoe een e-bike aanvragen of aanschaffen?

Hoe een scootmobiel aanvragen of aanschaffen?

Hoe (andere) hulpmiddelen aanvragen? 

 

Mogelijkheden

Zijn er technologieën om langer thuis te blijven wonen?

Zijn er hulpmiddelen om langer zelfstandig te blijven wonen?

 

Kosten, bijdragen en vergoeding

Waar kan Ik een klacht over een hoge eigen bijdrage indienen? 

Zijn de kosten voor hulpmiddelen fiscaal aftrekbaar?

Hoe hoog is de eigen bijdrage voor hulpmiddelen?

Terug naar schema

Keukentafelgesprek

 

Wat houdt een keukentafelgesprek in en hoe kan ik mij daarop voorbereiden?

Terug naar schema

Langdurige zorg (buitenshuis)

Algemeen

Wat betekent het nieuwe zorgstelsel voor langdurige zieken?

 

Verzorgingstehuizen

Hoe kan ik ingaan tegen het besluit van de gemeente om de dagopvang anders te organiseren?

Kan de dagopvang van mijn partner zomaar worden stopgezet? 

Wanneer komt mijn partner in aanmerking voor dagopvang?

Hoe vind ik een geschikt verzorgingstehuis?

Wat te doen bij de verdwijning van verzorgingstehuizen?

 

Ziekenhuiszorg

Tips voor bezoek aan de huisarts of specialist

Heb ik recht op thuiszorg na verblijf in een ziekenhuis?

Moet ik het vervoer van en naar het ziekenhuis zelf betalen?

Terug naar schema

Levenseinde

 

Waar kan ik controleren of ik recht heb op een erfenis?

Wat zijn mijn rechten als mijn partner overlijdt?

Kan ik mijn kinderen een schenking doen en wat is schenkbelasting?

Hoe leg ik mijn wensen bij overlijden vast?

Wat moet ik doen als mijn partner is overleden?

Is een testament verplicht en wat moet daar in staan? 

Kan ik vrijstelling erfbelasting krijgen als mijn partner in een verzorgingstehuis verblijft?

Terug naar schema

Mantelzorg

Mantelzorg
nodig

Hoe word ik mantelzorger?

Hoe krijg ik mantelzorg?

 

Mantelzorger
zijn

Kan ik als mantelzorger een financiële vergoeding ontvangen?

Kan ik als mantelzorger een rol spelen bij iemand die binnenkort een (keukentafel)gesprek heeft met de gemeente?

Moet voor vervangende zorg of respijtzorg betaald worden?

Is het mogelijk dat ik word vervangen als mantelzorger? 

Wat kan ik doen als de zorg voor iemand mij steeds zwaarder valt?

Wat kan ik doen als de zorg voor iemand mij echt teveel wordt?

Wat kan ik doen als ik mij bij de zorg voor iemand overbelast voel?

  Waar kan ik meer te weten komen over de volgende vragen:
 • Hoe je als mantelzorger omgaat met verschillende chronische aandoeningen;
 • Welke ondersteunende instanties je kunt inschakelen om overbelasting te voorkomen;
 • Wat de WMO is en wat de gevolgen zijn voor mantelzorgers.

 

Mantelzorg
gebruiken

Moet vervangende zorg of respijtzorg betaald worden?

Kan de gemeente mij dwingen om een beroep te doen op buren of familie?

Hoe kom ik in contact met de gemeente voor extra zorg en ondersteuning?

Wat te doen als ik niet of onvoldoende steun van familie en buren heb om thuis te kunnen blijven wonen?

Terug naar schema

Medicijnen

Medicijngebruik

Waar kan ik terecht voor meer informatie over medicijngebruik?

Terug naar schema

Nieuw stelsel

 

Wat is de rol van de verzekeraar?

Wat verandert er voor mij in het nieuwe stelsel, als ik in een verzorgingstehuis verblijf?

Wat is de rol van de gemeente?

Wat is mijn rol binnen de Wmo en Wlz?

Terug naar schema

Ouderenmishandeling / Uitbuiting

Melding

Waar kan ik hulp vinden als ik word mishandeld of uitgebuit?

Wat kan ik doen als ik vermoed dat een familielid, vriend of kennis wordt mishandeld?

Terug naar schema

Persoonsgebonden  Budget

Pgb aanvragen

Waar kan ik huishuidelijke hulp aanvragen?

Mag de gemeente op mijn uren, die ik krijg voor huishoudelijke hulp, korten?

Wat is persoonsgebonden budget (pgb)?

Waar kan ik verpleging of verzorging aanvragen?

Moet ik voor bepaalde voorzieningen van de gemeente (huishoudelijke hulp, vervoer etc.) een eigen bijdrage betalen?

Terug naar schema

Rijbewijs

Kosten
medische
keuring

Kan ik besparen op de medische keuring voor mijn rijbewijs?

Wat kost een medische keuring voor het rijbewijs?

Bij welke leeftijd moet ik gekeurd worden?

Hoe uitgebreid is een medische keuring voor mijn rijbewijs?

Wat kan ik doen als ik vermoed dat een dementerende persoon nog steeds auto rijdt?

Terug naar schema

Uit het ziekenhuis

Thuiszorg

Heb ik recht op thuiszorg na een verblijf in een ziekenhuis?

Terug naar schema

WMO

 

Wat is de rol van de verzekeraar?

Wat is de rol van de gemeente?

Wat is mijn rol binnen de Wmo en Wlz?

Terug naar schema

Zorg thuis

 

Wat betekenen de veranderingen in het zorgstelsel voor de zorg die ik thuis krijg of in de toekomst nodig heb?

Wat verandert er bij de vergoeding van verpleging en verzorging vanaf 2015?

Terug naar schema

Zorgtoeslag

 

Voor welke toeslagen kom ik in aanmerking?

Terug naar schema

Zorgverzekering

 

Wat is het verschil tussen een ‘naturapolis’ en een ‘restitutiepolis’?

Waarom moet ik een aantal rekeningen van zorgverleners zelf betalen?

Kan ik kiezen voor een hoger eigen risico?

Zijn ziektekosten fiscaal aftrekbaar?

Kan ik de basisverzekering en de aanvullende verzekering afsluiten bij verschillende zorgverzekeraars?

Waar kan ik met klachten over mijn zorgverzekering terecht?

Heb ik recht op compensatie eigen risico?

Kan ik besparen op mijn zorgverzekering?

Hoe hoog is het eigen risico en waarom moet ik dat betalen?

Kan ik nog steeds compensatie eigen risico van het CAK ontvangen? 

Terug naar schema

 

 

De verzekeraar binnen het nieuwe stelsel

Langdurige zorg is van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet overgegaan. Voor langdurige zorg moet een aanvraag ingediend worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Per 1 januari kunnen cliënten en wettelijke vertegenwoordigers, waaronder zorgaanbieders, een aanvraag doen voor langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Deze is bedoeld voor zorg aan kwetsbare mensen op leeftijd, en mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap, of een psychische stoornis. Zij hebben blijvend permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Het CIZ heeft de taak gekregen om de toegang tot deze intensieve zorg te beoordelen. De nieuwe wet verplicht het CIZ alleen complete aanvragen te beoordelen. Dit betekent onder meer dat een kopie van een geldig identiteitsbewijs wordt meegestuurd en de aanvraag is ondertekend door de cliënt. Voor meer informatie over een complete aanvraag klik hier.

In de Wlz heeft het CIZ de rol van poortwachter gekregen. Het CIZ ziet toe op een juiste uitvoering van de wet. Het is in het belang van iedereen, de zorg betaalbaar te houden en fraude te voorkomen. Eén van de maatregelen die hieraan bijdragen, is de controle op identificatie.

De Wlz wordt uitgevoerd door de zorgverzekering en geregeld door het zorgkantoor, net als voorheen bij de AWBZ. Elke verzekeraar heeft andere voorwaarden. In de maand december is het mogelijk om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar.

Ook binnen het nieuwe stelsel betaalt u een eigen bijdrage voor zorg. Het basispakket blijft bestaan, hier verandert niks aan. U kunt dus nog steeds naar de huisarts zonder dat dat van uw eigen risico betaald moet worden. Daarnaast wordt vanaf 2015 ‘verpleging en verzorging in de wijk’ aan het basispakket toegevoegd.

Terug naar schema

Mijn rol binnen het nieuwe stelsel

Vanaf 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd, is de AWBZ vervallen en is de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Gemeenten nemen taken over die voorheen nog binnen de AWBZ vallen. Het idee is dat gemeenten beter kunnen inspringen op de zorgbehoefte en de lokale omstandigheden van cliënten. De overheid wil dat mensen met ondersteuning en zorg langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente bepaalt wie begeleiding uit de Wmo nodig heeft.

Bij het nieuwe zorgstelsel ingaande 2015 kunt u vaker rechtstreeks bij uw gemeente terecht voor hulp. Als u bijvoorbeeld thuiszorg nodig heeft (huishoudelijke hulp, verpleging of verzorging) dan kunt u een aanvraag doen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Bij de meeste zorg gaat u, net als voorheen, een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog uw eigen bijdrage wordt.

Terug naar schema

De gemeente binnen het nieuwe stelsel

Gemeenten nemen een groot deel van de zorgtaken van de overheid over in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

De Wmo wordt op dit moment al uitgevoerd door de gemeente, maar deze wet is verruimd. Hierdoor krijgt de gemeente meer taken. Dit wordt gedaan, omdat gemeenten beter kunnen inspringen op de behoeften van hun inwoners. Zo zijn begeleiding en dagbesteding bijvoorbeeld van de AWBZ naar de Wmo overgegaan.

Daarnaast is het de bedoeling dat mensen die zorg nodig hebben langer thuis kunnen blijven wonen door steun uit de Wmo. Op de website van de Rijksoverheid vindt u interessante informatie over de hervorming van de Wmo.

Terug naar schema

Tegemoetkoming Chronische kosten Gezondheidszorg (WTCG)

Eind 2014 is de compensatie in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 voor het laatst uitbetaald. Gemeenten krijgen extra (financiële) mogelijkheden om maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte of een beperking.

Gemeenten kunnen ondersteuning bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand, maar zijn hier niet toe verplicht.

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden. De fiscale regeling voor specifieke zorgkosten blijft in licht afgeslankte vorm bestaan. 

Terug naar schema

Tips voor bezoek aan de huisarts of specialist

Moet u binnenkort naar de huisarts of een specialist? Misschien heeft u dan wat aan onze tips.

 • Noteer uw klachten: op welk moment heeft u klachten? Is het in de ochtend erger dan ‘s middags? Als u goed bent voorbereid, dan kunt u eenvoudig antwoord geven op de vragen van de arts.
 • Schrijf uw vragen op. Vooral als u veel vragen heeft is het handig ze van te voren te noteren. Zo weet u zeker dat u niets vergeet.
 • Neem iemand mee: twee paar oren horen meer dan één. Zeker als u wat vergeetachtig bent is het prettig om bijvoorbeeld één van uw kinderen mee te nemen, zodat zij ook weten wat er wordt verteld. Ook als u gespannen bent voor een uitslag is het prettig om iemand bij u te hebben. Zo voorkomt u dat u na de uitslag de rest van het gesprek vergeet.
 • Stel vragen, daar zijn artsen voor. Als u iets niet begrijpt, vraag de dokter dan of hij het u nogmaals kan uitleggen.

Bezoekt u een specialist, gaat u dan bij uw zorgverzekeraar na of uw polis de kosten geheel of gedeeltelijk dekt. 

Terug naar schema

Eigen bijdrage voor zorg

Als u thuis zorg of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt, dan kan de gemeente aan u een eigen bijdrage vragen. Dit geldt ook voor zorg in een instelling die vanaf 2015 onder de Wlz valt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is.

Het CAK heeft een rekenhulp op hun website. Hiermee kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn. Houdt u er wel rekening mee dat dit een schatting is, op basis van de door u ingevoerde gegevens.

Als u een voorziening van de gemeente krijgt (zoals woningaanpassing, scootmobiel of huishoudelijke hulp) vraag dan vooraf hoe hoog de eigen bijdrage voor u uitvalt. Het kan mogelijk goedkoper voor u zijn om de voorziening zelf te regelen en te betalen.

Terug naar schema

Een driewielfiets aanvragen of aanschaffen

Een driewielfiets is een fiets die wordt gebruikt door ouderen met evenwichtsproblemen en die niet op een reguliere fiets kunnen fietsen. Rijden op de driewielfiets is in het begin wennen, maar gezonder dan een scootmobiel. Op een driewielfiets blijft u namelijk uw beenspieren gebruiken.

Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten steeds terughoudender in het verstrekken van een driewielfiets. U kunt overwegen er zelf een aan te schaffen. 

Een driewielfiets kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u recht heeft op een driewielfiets uit de Wet maatschappelijk ondersteuning van de gemeente.

Hier leest u meer over het rijden op een driewielfiets en waar u op moet letten bij aanschaf. 

Terug naar schema

Een e-bike aanvragen of aanschaffen

Een e-bike is een elektrische fiets. Dit is een fiets met een motortje, die wel moet worden aangedreven door zelf te trappen. Een e-bike helpt u dus, hij geeft u als het ware een duwtje in de rug.

Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten steeds terughoudender in het verstrekken van een e-bike. U kunt overwegen er zelf een aan te schaffen.

Een e-bike kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u recht heeft op een e-bike uit de Wet maatschappelijk ondersteuning van de gemeente.

Hier leest u meer over het rijden op een e-bike en waar u op moet letten bij aanschaf.

Terug naar schema

Een scootmobiel aanvragen of aanschaffen

Een scootmobiel zorgt ervoor dat u zelf boodschappen kunt blijven doen en een ommetje kan maken. Een scootmobiel is heel geschikt als u niet goed ter been bent en een rollator of een wandelstok ook geen optie is.

Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten steeds terughoudender in het verstrekken van een scootmobiel. U kunt overwegen er zelf een aan te schaffen.

Een scootmobiel kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u recht heeft op een scootmobiel uit de Wet maatschappelijk ondersteuning van de gemeente.

Hier leest u meer over het rijden op een scootmobiel en waar u op moet letten bij aanschaf.

Terug naar schema

De aanvraag van hulpmiddelen in het nieuwe stelsel

Hulpmiddelen worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Dit gaat om hulpmiddelen voor verpleging, verzorging, behandeling of revalidatie. Dit geldt voor bijvoorbeeld een verstelbaar bed. Simpeler hulpmiddelen om u te helpen met lopen, zoals krukken of een rollator, worden niet meer vergoed. Deze kunt u zelf huren of kopen. Het zou kunnen dat uw zorgverzekeraar krukken of een rollator wel vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u navragen bij uw verzekering.

Heeft u hulpmiddelen nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen? Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gaat om producten als een rolstoel, traplift of een deur die automatisch opent. Meer informatie over medische hulpmiddelen leest u hier

Kunt u het zich niet veroorloven om een rollator of krukken te kopen of huren? Misschien kunt u dan bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Terug naar schema

Technologieën die ervoor zorgen dat ik langer thuis kan blijven wonen

Ook door aanpassingen in de ICT kunnen senioren langer zelfstandig wonen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een televisie die een demente oudere meldt dat het tijd is voor zijn medicijnen. Dit zijn ICT-toepassingen die ook wel ‘domotica’ worden genoemd. Het ministerie van Volksgezondheid steunt dit soort ICT-technologieën door de ontwikkeling van projecten op dit gebied te subsidiëren. Een voorbeeld is het zogenaamde project: Ambient Assisted Living (AAL) project.

Onder dit project valt bijvoorbeeld de virtuele coach, die inactieve senioren begeleidt en ondersteunt. Hierdoor komen ze meer in beweging en worden ze minder snel ziek. De Health Hub zorgt ervoor dat ouderen met dementie hun afspraken niet vergeten. Met een speciale computer met extra scherp beeld kunnen senioren sociale contacten onderhouden op afstand. Voor meer informatie klik hier.

Terug naar schema

Hulpmiddelen om langer zelfstandig te blijven wonen

Het kabinet wil dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hier zijn soms hulpmiddelen voor nodig. Denkt bijvoorbeeld aan een automatisch te openen deur als u hier zelf de kracht niet meer voor heeft, een traplift als traplopen moeilijk wordt of een rolstoel.

Op de hulpmiddelenwijzer van Vilans kunt u lezen over alle mogelijke hulpmiddelen. Ook op Regelhulp.nl staat veel informatie over hulpmiddelen voor senioren.

Terug naar schema

Klacht over een hoge eigen bijdrage voor een hulpmiddel

Als u klachten heeft over de hoge eigen bijdrage die u moet betalen voor een hulpmiddel, neem dan contact op met de instantie die voor u de eigen bijdrage heeft berekend.

Dit is het Centraal Administratie Kantoor (CAK) of de instantie aan wie de gemeente de vaststelling van de eigen bijdrage heeft overgelaten.

Terug naar schema

Aftrekbaarheid kosten voor hulpmiddelen

Sommige kosten voor hulpmiddelen zijn aftrekbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen als steunzolen of een rolstoel.

Kosten voor hulpmiddelen zoals aangepaste meubels, waardoor u langer thuis kunt blijven wonen, kunnen door de zorgverzekeraar worden vergoed. Meestal is daar een medische verklaring voor nodig van uw arts en een schriftelijk advies van een ergotherapeut. Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar te informeren hoe u aangepaste meubelen kunt aanvragen.

Terug naar schema

Eigen bijdrage voor hulpmiddelen

Als u hulpmiddelen of voorzieningen krijgt, dan is het mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. Denkt u bijvoorbeeld aan een eigen bijdrage voor een scootmobiel of een aanpassing aan uw woning. De gemeente beslist of u een eigen bijdrage moet betalen. Als u tijdelijk gebruik maakt van hulpmiddelen, dan valt dit vaak onder uw zorgverzekering. Voor een rolstoel hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de gemeente. Dit is onder meer afhankelijk van de kosten van de voorziening. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de maximale periodebijdrage.

Meer over de hoogte van de eigen bijdrage leest u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Als u in aanmerking komt voor een hulpmiddel van de gemeente, vraagt u dan vooraf hoe hoog de eigen bijdrage is. Het kan voorkomen dat het voor u goedkoper is om het hulpmiddel zelf te regelen en te betalen.

Terug naar schema

Keukentafelgesprek

Vanaf 2015 verandert het zorgstelsel. Voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet u voortaan bij uw gemeente aankloppen. Door middel van een zogeheten keukentafelgesprek wil de gemeente samen met u bepalen wat de beste zorg voor u is. Daarbij neemt de gemeente als uitgangspunt wat uzelf nog kan en in hoeverre andere mensen die u kent u hierbij kunnen ondersteunen.

Klik hier voor een uitstekende checklist voor het keukentafelgesprek (brochure van Huis voor de Zorg, FGL, Provinciaal Platform GGz&OGGz Zorgvragers Limburg, PAZ, PML en SOL; 2015).

Terug naar schema

Langdurige zieke in het nieuwe zorgstelsel

In het nieuwe stelsel is de AWBZ vervallen. Voor langdurige zieken betekent dit dat zij zorg gaan ontvangen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u nu al zorg uit de AWBZ ontving, dan geldt er een overgangsregeling

Onder de Wlz valt verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging en verpleging, behandeling, het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en vervoer. Woningaanpassingen vergoedt de Wlz alleen als iemand jonger is dan 18 jaar.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of u recht heeft op zorg uit de Wlz. Als u zorg krijgt toegewezen kunt u kiezen uit verblijf in een instelling, zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt) of een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf zorg kunt inkopen.

Samen met de AWBZ zijn ook de zorgzwaartepakketten vervallen. Als uw indicatie in 2015 doorloopt, dan houdt u recht op de geïndiceerde zorg. Alle AWBZ-indicaties verlopen op 1 januari 2016, met uitzondering van de indicaties voor beschermd wonen. Hierbij geldt een overgangstermijn van tenminste vijf jaar. Als uw indicatie verloopt moet het CIZ uw aanvraag opnieuw goedkeuren om zorg te ontvangen.

Terug naar schema

Niet eens met het besluit van de gemeente over dagopvang

Zodra u een schriftelijke bevestiging van uw gemeente ontvangt, kunt u bezwaar aantekenen.  

Terug naar schema

Stopzetting dagopvang

In het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de dagopvang. Dit betekent dat de gemeente kan besluiten de dagopvang op een andere manier te organiseren dan voorheen. Dit moet de gemeente overigens wel in overleg met u doen. 

Zodra u een schriftelijke bevestiging van uw gemeente ontvangt, kunt u bezwaar aantekenen.

Terug naar schema

Dagopvang

Dagopvang of dagbesteding is opvang voor mensen met een beperking, gedurende enkele dagdelen in de week in een locatie buitenshuis. Dagopvang is vaak ook bedoeld ter ontlasting van de partner.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de dagopvang.

Terug naar schema

Verzorgingstehuis vinden

Als u moet verhuizen naar een verzorgings- of verpleegtehuis dan is het fijn als u een woning kan vinden in de buurt van uw huidige woning of in de buurt van vrienden en familie. Via de website Zorgbelang Nederland en KiesBeter.nl kunt u zoeken naar een verzorgingstehuis dat voldoet aan uw wensen.

Houdt u er wel rekening mee dat de criteria voor verblijf in een verzorgingstehuis veel zwaarder zijn geworden en in de toekomst door de nieuwe Wet langdurige zorg nog zwaarder worden. Ook sluiten veel huizen omdat het beleid van het kabinet erop gericht is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Terug naar schema

Andere mogelijkheden bij verdwijning verzorgingstehuizen

Door de vergrijzing zijn er steeds meer seniorenwoningen en verzorgingstehuizen nodig. Helaas verdwijnen er steeds meer verzorgingstehuizen. Het kabinet wil dat mensen langer zelfstandig thuis wonen en hier zorg ontvangen. Het is van belang om op tijd te gaan zoeken naar een seniorenwoning via de wooncoöperaties of via Woonz.nl.

Natuurlijk is het ook mogelijk om thuis te blijven wonen als uw woning aangepast kan worden. Misschien kunt u zich al beter redden in huis als bijvoorbeeld de drempels uit uw woning verdwijnen.

Terug naar schema

Thuiszorg na verblijf in ziekenhuis

Als u thuiskomt na ziekenhuisopname, dan is het mogelijk dat u nog extra zorg nodig heeft, bijvoorbeeld als u bent geopereerd. Dit kan geregeld worden door het ziekenhuis, uw huisarts of de verpleegkundige.

Hulp in de huishouding kunt u aanvragen bij uw gemeente. Verpleging of verzorging kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u thuiszorg krijgt, dan heeft u deze indicatie nodig. Houdt u er rekening mee dat de hulpvraag afgekeurd kan worden, bijvoorbeeld omdat uw partner of kind(eren) het huishouden zou kunnen overnemen.

Controleer tenslotte uw zorgverzekering. Misschien heeft u, zonder dat u het weet, recht op thuiszorg na een ziekenhuisopname.

Wanneer iemand na een ziekenhuisopname van de gemeente geen zorgindicatie krijgt, maar wél aanvullende zorg wenst, kan er natuurlijk ook gekozen worden voor particuliere thuiszorg. Zie hiervoor ondermeer: https://www.zusterjansen.nl/blog/verschil-particuliere-thuiszorg-en-thuiszorg/

Terug naar schema

Vervoer naar het ziekenhuis

Voor ambulancevervoer hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, dit wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Ook het vervoer naar huis wordt vergoed. Via uw zorgverzekeraar kunt u soms een vergoeding voor ziekenhuisvervoer met het openbaar vervoer of auto (contractvervoer) krijgen. Dit geldt alleen als u:

 • Nierdialyses in een instelling krijgt; 
 • Oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie of radiotherapie; 
 • Zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen; 
 • Zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u een beperkt gezichtsvermogen heeft. 

Voor ouderen met een beperking hebben de meeste gemeenten een taxibus voor het vervoer voor korte ritten (Wmo-vervoer). Om gebruik te kunnen maken van deze taxibus heeft u een Wmo-pas van uw gemeente nodig.

Voor reizen buiten uw regio kunt u een beroep doen op het bovenregionaal vervoer (zie bovenregionaal vervoer/Valys). Vaak geldt er wel een eigen bijdrage voor dit zogenaamde contractvervoer.

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, maar wel langdurig ziek bent en veel moet reizen vanwege uw ziekte, dan is het soms mogelijk om toch een vergoeding te krijgen via uw verzekeraar. Dit staat in de hardheidsclausule. Informeer hierover bij uw verzekeraar.

Meer over contractvervoer kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar schema

Recht op een erfenis controleren

Het is opvallend, maar elk jaar blijven er miljoenen euro's aan erfenissen liggen. Dit kan gebeuren als een erfgenaam bijvoorbeeld zich niet meldt of als diegene niet wordt gevonden. Iedere erfenis van meer dan 45,38 euro wordt door de overheid 20 jaar bewaard. Wordt de erfenis niet opgeëist, dan gaat het naar de schatkist.

Denkt u nog recht te hebben op een erfenis? Mogelijke erfgenamen kunnen via het ministerie van Financiën via de website van de Rijksoverheid zoeken naar vergeten erfenis. Als u denkt dat u aanspraak heeft, dien dan schriftelijk een claim in bij het ministerie van Financiën. U leest hier welke stappen u moet volgen.

Terug naar schema

Rechten na overlijden partner

Als uw partner overlijdt en hij of zij ontving een AOW-, Anw- of arbeidsongeschikheidsuitkering, dan kunt u als nabestaande recht op een overlijdensuitkering. De hoogte van deze uitkering is gelijk aan een bruto maanduitkering. Ook het opgebouwde vakantiegeld wordt uitgekeerd. Als u recht heeft op de overlijdensuitkering dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Sociale Verzekeringbank (SVB).

Als nabestaande kunt u ook recht hebben op een nabestaandenpensioen. Er bestaan verschillende nabestaandenpensioenen, zoals een levensverzekering of een uitkering. Elke inwoner van Nederland is automatisch verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet (Anw), die ervoor zorgt dat nabestaanden een basisuitkering krijgen. Als de overleden partner in loondienst werkte, dan heeft u waarschijnlijk recht op een aanvullend nabestaandenpensioen. Als uw partner een levensverzekering had, dan krijgt u extra inkomen na het overlijden van hem of haar.

Hoe hoog het nabestaandenpensioen is, is afhankelijk van het ouderdomspensioen en de hoogte van het salaris. Ook als u bent gescheiden en uw ex-partner overlijdt, dan heeft u recht op het deel van het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Dit wordt het bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Een eventuele nieuwe partner krijgt het deel wat is opgebouwd na de scheiding.

Terug naar schema

Schenkingen aan kinderen en schenkbelasting

Als u uw kinderen of iemand anders een schenking wilt doen, houdt er dan rekening mee dat de ontvanger hier schenkbelasting over moet betalen. De hoogte van de belasting hangt af van de soort gift en wat de relatie is tussen u en degene die de gift krijgt. De ontvanger kan vrijstelling van de schenkbelasting aanvragen en soms gelden er algemene vrijstellingen.

Elk jaar mogen ouders bijvoorbeeld een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan hun kinderen. In 2014 is dat 5.229 euro per kind per jaar. De algemene vrijstelling voor 2014 is 2.092 euro. Meer over de vrijstelling voor schenkbelasting leest u hier.

Alles over schenkbelasting leest u hier

Terug naar schema

Vastleggen van wensen bij overlijden

U kunt uw wensen voor uw uitvaart laten vastleggen in een verklaring die u zelf opstelt, of u kunt die door een notaris laten maken.

Heeft u een uitvaartverzekering, informeer dan naar de mogelijkheden bij uw uitvaartverzekeraar. Sommige verzekeraars hebben bieden de mogelijkheid om uw wensen in een verklaring vast te leggen.  

De verklaring moet in elk geval uw handtekening en de datum van ondertekening bevatten. Meer over de wensen voor uw uitvaart kunt u op de website van de Rijksoverheid lezen.

Het is ook goed om over uw wensen te praten met uw partner of een vertrouwenspersoon, te laten weten of u bent geregistreerd als orgaandonor, of u een uitvaartverzekering heeft en of u een testament heeft opgesteld.

Terug naar schema

Overlijden partner

In Nederland gelden bepaalde verplichtingen als iemand overlijdt. Zo moet de overledene binnen zes werkdagen bijvoorbeeld begraven of gecremeerd worden.

Als uw partner is overleden moet u veel regelen. U moet het overlijden melden bij de gemeente. Dit moet samen met de Verklaring van overlijden van de arts. Dit kunt u zelf doen, maar de begrafenisondernemer kan dit ook voor u regelen. Het overlijden van uw partner wordt in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) verwerkt. Op deze manier worden ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) op de hoogte gesteld.

Verder moet u de pensioeninstantie van de overledene informeren. U kunt controleren of u een nabestaandenpensioen krijgt. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien of u recht heeft op een nabestaandenpensioen.

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan krijgt u automatisch bericht van de SVB als u recht heeft op de Algemene Nabestaandenwet. Als u samenwoonde, dan moet u zelf een aanvraag indienen.

Als u een eigen woning heeft moet u contact opnemen met uw hypotheekverstrekker. Misschien heeft u wel een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Hierdoor kunt u waarschijnlijk in de woning blijven wonen.

Alle andere instanties die op de hoogte moeten worden gesteld van een overlijden, vindt u hier.

Meer informatie omtrent overlijden leest u op de website van de Rijksoverheid

Terug naar schema

Testament

Als u overlijdt hebben uw erfgenamen recht op uw nalatenschap. In een testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. Heeft u geen testament, dan wordt er volgens de wet bepaalt wie wat van uw erfenis krijgt. Let op: als u samenwoont, maar niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan erft u niks van elkaar.

Een testament kunt u laten opstellen door de notaris. Uitsluitend een testament via de notaris is rechtsgeldig.

In een testament kunt u eventueel uw partner of kinderen onterven. Kinderen hebben wel altijd recht op hun legitieme portie. Dit is de helft van het kindsdeel. Een kindsdeel kan nooit worden opgeëist als u nog leeft. Meer over testamenten leest u op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar schema

Vrijstelling erfbelasting indien partner is opgenomen in een verzorgingstehuis

Officieel kunt u, als u niet getrouwd bent, alleen gebruikmaken van de partnervrijstelling voor de erfbelasting als u echt samenwoont. Woont u noodgedwongen niet meer samen, omdat bijvoorbeeld uw dementerende partner in een verzorgingstehuis woont, dan blijven de rechten gewoon behouden. Bij het overlijden van uw partner heeft u ook dan recht op de partnervrijstelling erfbelasting van € 627.367 (2014). Meer over de vrijstelling erfbelasting kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Terug naar schema

Mantelzorger worden

Onze samenleving kan niet zonder mantelzorgers. Wilt u mantelzorger worden of vrijwilligerswerk doen? Kijk dan eens op de website WeHelpen.nl. Hierop kunt u hulpvragen van mensen in uw buurt bekijken en u aanmelden als vrijwillige hulpaanbieder.

Ook kunt u zich aanmelden bij een vrijwilligerscentrale in uw gemeente of lid worden van een vereniging zoals KBO. 

Terug naar schema

Mantelzorg nodig

Mantelzorgers zijn heel belangrijk in onze maatschappij. Mantelzorgers zorgen onbetaald voor vrienden of zieke familieleden. Vaak zijn mantelzorgers de partner of kinderen van degene die zorg nodig heeft.  Er bestaan ook vrijwillige mantelzorgers die hun diensten aanbieden via de website We Helpen. Als u hulp zoekt kunt u hier terecht.

Terug naar schema

Financiële bijdrage mantelzorger

Mantelzorg is in principe onbetaalde zorg voor mensen met wie u een familie- of vriendschapsband heeft.

Volgens de nieuwe Wmo geven gemeenten zelf invulling aan hoe zij mantelzorgers waarderen. Dit kan in de vorm van een mantelzorgcompliment maar ook in een andere vorm.

Op de website van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) kunt u berekenen of u als mantelzorger recht heeft op geld. Misschien heeft u recht op regelingen waarvan u het bestaan niet wist. Via BerekenUwRecht kunt u bekijken of u recht heeft op geld. Let op: de uitkomst van de berekening is een schatting.

Terug naar schema

Betrokkenheid mantelzorger bij zgn. keukentafelgesprek

Zorg dat u bij dit gesprek aanwezig bent. Niet alleen ter ondersteuning van de persoon die u verzorgt of ondersteunt, maar ook omdat u in dit gesprek kunt aangeven in hoeverre u in staat bent om ondersteuning te (blijven) geven. Vanaf 2015 is de gemeente verplicht om ook uw behoeften en wensen mee te nemen in het plan dat voor de cliënt wordt gemaakt.

U kunt beter tijdig aangeven waar uw grenzen liggen en wat u nodig heeft dan later terug te moeten komen op afspraken die in het gesprek met de gemeente zijn gemaakt.

Terug naar schema

Kosten vervangende zorg of respijtzorg

Het is mogelijk dat u (gedeeltelijk) voor respijtzorg moet betalen. Dit kunt u inkopen via uw persoonsgebonden budget (pgb). Het kan ook zijn dat u een (gedeeltelijke) vergoeding ontvangt via uw zorgverzekeraar of via de AWBZ. Op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mantelzorg kunt u lezen wat de financieringsmogelijkheden zijn voor respijtzorg. 

Terug naar schema

Vervangen van mantelzorger

Via respijtzorg is het mogelijk om tijdelijk of structureel (gedeeltelijk) te worden vervangen. Op de website van Mezzo.nl (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) leest u hier meer over.

Zo kan degene waarvoor u zorgt bijvoorbeeld een middag in een week naar een dagopvang, of er kan een andere mantelzorger of vrijwillige hulp langskomen. U heeft dan even tijd voor uzelf, terwijl uw familielid of vriend wel de zorg ontvangt die hij of zij nodig heeft.

Terug naar schema

Gevaar voor overbelasting van mantelzorger

Probeer uw bezwaren te bespreken met de degene voor wie u zorgt. Geef aan dat niemand geholpen is als het niet goed met u gaat. Geef tijdig uw grenzen aan.

De gemeente is verplicht om u te helpen als het u teveel wordt. Informeert u bij de gemeente, of een Steunpunt Mantelzorg naar de mogelijkheden.

Terug naar schema

Overbelasting van mantelzorger

Als mantelzorger zorgt u langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week voor iemand. Het zou kunnen voorkomen dat u zich overbelast voelt en behoefte heeft aan een beetje vrije tijd. In dit geval bestaat respijtzorg. Bij respijtzorg nemen vrijwilligers of professionals de zorg (tijdelijk) over. Alles over respijtzorg leest u op de website van de Rijksoverheid en op Mezzo.nl (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg).

Het is mogelijk dat u (gedeeltelijk) voor respijtzorg moet betalen. Dit kunt u inkopen via uw persoonsgebonden budget (pgb). Het kan ook zijn dat u een (gedeeltelijke) vergoeding ontvangt via uw zorgverzekeraar of via de AWBZ. Op Respijtwijzer.nl kunt u lezen wat de financieringsmogelijkheden zijn voor respijtzorg.

Terug naar schema

Waar kan ik meer te weten komen over de volgende vragen:


https://www.laudius.nl/cursus/mantelzorg

Mensen die mantelzorg verlenen (of dit in de nabije toekomst zullen doen), leren in deze kennismodule relevante informatie over onder andere:
 • Hoe je als mantelzorger omgaat met verschillende chronische aandoeningen;
 • Welke ondersteunende instanties je kunt inschakelen om overbelasting te voorkomen;
 • Wat de WMO is en wat de gevolgen zijn voor mantelzorgers.
Terug naar schema

Vragen wat anderen voor me kunnen doen

Uitgangspunt van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u eerst een beroep doet op de ondersteuning die buren, familie en kennissen kunnen bieden voordat u aanspraak kunt maken op een voorziening van de gemeente.

Als u het moeilijk vindt om een beroep te doen op anderen - bijvoorbeeld omdat u zich bezwaard voelt - dan kunt u aanbieden iets terug te doen, zoals de krant voor iemand bewaren of de planten verzorgen bij vakantie.

Terug naar schema

Contact met de gemeente voor extra zorg en ondersteuning

Elke gemeente regelt de aanvragen voor extra zorg en ondersteuning anders. Kijk in uw lokale huis- en huisbladen voor informatie hierover of belt u met het algemene nummer van uw gemeente.

Terug naar schema

Niet voldoende steun van familie en buren om thuis te kunnen blijven wonen

Familieleden, buren en kennissen die een deel van de zorg voor u overnemen worden mantelzorgers genoemd. Er bestaan ook vrijwillige mantelzorgers die hun diensten aanbieden via de website We Helpen. Als u hulp zoekt kunt u hier terecht.

Lukt het u niet voldoende zorg en ondersteuning bij u in de buurt te vinden, informeert u dan bij de gemeente naar de mogelijkheden om hulp.

Terug naar schema

Informatie over medicijngebruik

Alles over uw medicatie leest u op de website Apotheek.nl. Hier leest u over eventuele bijwerkingen, de medicijnen in combinatie met alcohol en autorijden en waarvoor de medicijnen worden gebruikt. Ook de Medicijnwijzer van de Consumentenbond kunt u raadplegen.

Bij het Meldpunt Medicijnen kunt u lezen over de ervaringen van mensen met hun medicatie. Ook kunt u hier lezen wat de ervaringen van anderen zijn als zij bijvoorbeeld problemen met de vergoeding van de medicatie of de verpakking. Het Meldpunt Medicijnen is een project van het Instituut voor Verantwoordelijk Medicijngebruik.

Terug naar schema

Nieuwe stelsel bij verblijf in een verzorgingstehuis

Als u in een verzorgingstehuis woont, dan houdt u recht op het verblijf in een instelling. Hoogstwaarschijnlijk blijft u gewoon wonen in de instelling waar u nu al woont. Als er niet genoeg bewoners zijn of als het verzorgingstehuis gerenoveerd moet worden, dan kan het zo zijn dat u moet verhuizen.

Als u een AWBZ-indicatie heeft dan valt u binnen een overgangsregeling. Meer daarover kunt u op de website van de Rijksoverheid lezen.

Terug naar schema

Hulp bij mishandeling of uitbuiting

Heeft u het gevoel dat u wordt mishandeld of uitgebuit? Wordt u geslagen door een partner, kind of zorgverlener of verdwijnt er geld van uw rekening? Het is belangrijk dat u weet dat ouderenmishandeling vaker voorkomt dan u denkt en dat er zeker hulp voor u is. Naar schatting worden er jaarlijks 200.000 senioren mishandeld door partners, familie of zorgverleners. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Als u graag met iemand hierover wilt praten dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld op het telefoonnummer 0900-1 26 26 26 (5 cent per minuut) . Ook als u vermoedt dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld of uitgebuit kunt u bellen voor hulp. Meer informatie leest u op de website Vooreenveiligthuis.nl.

Gemeenten hebben ook een Steunpunt Huiselijk Geweld. Op deze website vindt u alle SHG’s per regio.

Terug naar schema

Aanvragen huishoudelijke hulp

Hulp in de huishouding kunt u aanvragen bij uw gemeente (een Wmo-loket, wijk-/buurtteam of algemeen telefoon nummer van uw gemeente)  De gemeente bepaalt of u de huishoudelijke hulp echt nodig heeft en zo ja, voor hoeveel uren in de week. Ook kunt u bij uw zorgverzekeraar controleren of u recht heeft op hulp in de huishouding, bijvoorbeeld door een aanvullende verzekering.

Via WeHelpen kunt u ook zoeken naar een vrijwilliger die u kan helpen met uw huishoudelijke klussen.

Meer over thuiszorg leest u op de website van de Rijksoverheid

Terug naar schema

Korting uren huishoudelijke hulp door gemeente

Uitgangspunt van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat burgers eerst terugvallen op de ondersteuning die buren, familie en kennissen kunnen bieden voordat ze een voorziening van de gemeente kunnen krijgen.

Elke gemeente maakt eigen beleid of iemand recht heeft op huishoudelijke hulp. Sommige gemeenten scherpen hun criteria aan. Dan kan ‘t inderdaad gebeuren dat u minder uren krijgt, of misschien helemaal geen uren meer.

U kunt bezwaar aantekenen tegen het besluit van uw gemeente.

Terug naar schema

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding of hulp kunt inkopen. Het is de tegenhanger van hulp in natura die door een gemeente, instelling of zorgverzekeraar wordt geleverd. U kunt zelf uw eigen hulpverlener(s) en begeleider(s) uitkiezen.  

Als u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u in plaats van verblijf in een instelling voor een persoonsgebonden budget kiezen.

Alles over het persoonsgebonden budget leest u op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u gratis met uw administratie van het beheer van uw persoonsgebonden budget.

Vanaf 2015 krijgt u na toekenning van een pgb niet het bedrag zelf op uw rekening gestort. De SVB keert bedragen uit aan hulpverleners die u heeft ingeschakeld tot het maximum bedrag van uw pgb. (dit wordt ook wel ‘trekkingsrecht’ genoemd).

Terug naar schema

Aanvragen verpleging of verzorging

Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig? Dit kunt u regelen door thuiszorg - niet te verwarren met huishoudelijke hulp - aan te vragen. Verpleging of verzorging kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bepaalt of u recht heeft op verpleging of verzorging. Meer over thuiszorg leest u op de website van de Rijksoverheid.

De verpleging en verzorging thuis is in 2015 overgegaan naar de Zorgverzekeringswet en valt sindsdien onder het basispakket van uw zorgverzekering. Wel loopt vanaf 2015 de aanvraag van deze zorg via uw via gemeente. Dit heeft te maken met wijziging van de Wmo, waarbij de gemeente uw gehele situatie integraal bekijkt. Naast verpleging en verzorging thuis zijn er misschien nog wel andere of alternatieve vormen van ondersteuning nodig.  

Aanvragen voor langdurige zorg in een verblijf kunt u indienen bij het CIZ. De criteria voor opname in een verblijf worden steeds zwaarder. Het beleid van het kabinet is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Terug naar schema

Eigen bijdrage voor bepaalde voorzieningen (huishoudelijke hulp, vervoer etc.) van de gemeente

De gemeente mag inderdaad een eigen bijdrage van u vragen als zij voor u een voorziening regelt. Maar zij moet u wel informeren over de hoogte van de eigen bijdrage. U kunt zelf bepalen of het niet goedkoper is de voorziening elders te regelen. Soms kan het bijvoorbeeld goedkoper uitvallen zelf een huishoudelijke hulp te regelen.

De eigen bijdrage die de gemeente vraagt is afhankelijk van uw inkomen, maar kan nooit hoger uitvallen dan het bedrag waarvoor de gemeente het zelf inkoopt.

Terug naar schema

Medische keuring voor rijbewijs

Rijbewijskeuring 75-plus vanaf 30 euro

De kosten voor een rijbewijskeuring variëren in prijs van 30 euro tot 75 euro. Daar komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs en die van de noodzakelijke gemeentelijke formulieren nog eens bij. Alles bij elkaar betaalt een 70-plusser gemiddeld 125 euro voor een nieuw rijbewijs. 

Veel te duur! Dat vindt KBO Limburg van de medische keuring, die elke 75-plusser met een rijbewijs iedere vijf jaar moet ondergaan. Als lid van de KBO krijgt u de keuring vanaf  30 euro.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod?
Meldt u zich dan op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 0475-381744.
Onze medewerkers staan u graag te woord. Zij noteren uw naam en lidmaatschapsnummer en geven u vervolgens het adres en telefoonnummer van een arts bij u in de buurt. Ook vertellen zij u welke zaken u nodig heeft voor de keuring, wat u eventueel moet meenemen en/of u vooraf moet doen.

Terug naar schema

Leeftijd rijbewijskeuring

Vanaf 75 jaar wordt elke bestuurder gekeurd. Elke vijf jaar moet u opnieuw gekeurd worden. Als u een nieuw rijbewijs krijgt en u bent tussen de 65 en 75 jaar, dan krijgt u een rijbewijs dat geldig is tot 75 jaar. Vanaf uw 70e krijgt u een rijbewijs dat nog maar vijf jaar geldig is. 

Terug naar schema

Inhoud medische keuring voor rijbewijs

Tijdens de medische keuring kijkt de arts onder andere naar uw bloeddruk, gezichtsvermogen, of uw armen en benen goed functioneren en of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden.

Bent u het niet eens met de beslissing dat u niet mag rijden? Dan kunt u een herkeuring door een andere arts aanvragen of een bezwaarschrift indienen. Meer informatie daarover vindt u hier

Terug naar schema

Dementerende persoon die nog steeds auto rijdt

Als u vermoedt dat iemand nog autorijdt terwijl diegene dat in uw ogen beter niet kan doen, dan kunt u vragen aan diegene om een Eigen Verklaring in te vullen. Een Eigen Verklaring bevat elf vragen die door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zijn opgesteld om de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van een persoon vast te stellen. Voor meer informatie over de Eigen Verklaring gaat u naar de website van het CBR.

Wil deze persoon dat niet, dan kunt u het beste contact opnemen met de huisarts van diegene.

Terug naar schema

Veranderingen in de zorg

Vanaf 2015 wordt de Wmo ingrijpend gewijzigd. De gemeente gaat dan eerst na wat u zelf nog kunt, of en in hoeverre u kunt terugvallen op buren en familie. Als dit niet voldoende is om te zorgen dat u thuis kunt blijven wonen gaat de gemeente na of u gebruik kunt maken van algemene voorzieningen en tenslotte of u recht heeft op een maatwerkvoorziening.

Dit kan gevolgen hebben voor de verstrekkingen die u tot dusver kreeg of die u verwacht te krijgen. Klik hier voor meer informatie over de veranderingen in de zorg.

Terug naar schema

Vergoeding voor verpleging en verzorging vanaf 2015

De zorg die door wijkverplegers en verzorgers wordt gegeven, valt vanaf 1 januari 2015 binnen het basispakket van uw zorgverzekeraar.

Hier vallen niet alleen de bezoeken van de wijkverpleging onder, maar ook van verzorgenden die bijvoorbeeld bij u langs komen om een wond te wassen of een injectie toe te dienen. U krijgt daarvoor geen rekening. U betaalt met ingang van 1 januari 2015 geen eigen bijdrage voor deze vorm van zorg.

Terug naar schema

Toeslagen

Er zijn vele soorten toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Wilt u weten of u recht heeft op dit soort toeslagen, dan kunt u de rekenhulp op Toeslagen.nl van de Belastingdienst gebruiken.

Specifieke zorgkosten kunnen bij uw belastingaangifte worden afgetrokken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten voor medicijnen en hulpmiddelen, de reiskosten naar het ziekenhuis en dieetkosten. Alle zorgkosten die (deels) aftrekbaar zijn vindt u op de website van de Belastingdienst

Terug naar schema

Verschil tussen een ‘naturapolis’ en een ‘restitutiepolis’

Bij een naturapolis betaalt uw zorgverzekeraar de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder (bijvoorbeeld de dokter of het ziekenhuis). U kunt alleen de zorgaanbieders gebruiken waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Wilt u toch door een andere zorgverlener worden geholpen? Dan is de zorgverzekeraar niet verplicht de kosten te vergoeden.

Bij een restitutiepolis kiest u zelf uw zorgverleners. U betaalt de kosten eerst zelf en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Meestal krijgt u alle zorg uit het basispakket vergoed. Een restitutiepolis is meestal duurder dan een naturapolis.

Een combinatiepolis vergoedt sommige kosten in natura en andere kosten op rekening. U kunt zelf kiezen door wie u zich laat helpen. Soms moet u de zorgverlener eerst zelf betalen.

Terug naar schema

Eigen risico zorgverzekering

Voor zorg die in het basispakket valt geldt een eigen risico van 375 euro, met uitzondering van de rekeningen van de huisarts en de wijkverpleging. Ook voor sommige vergoedingen uit het basispakket kan een eigen bijdrage gevraagd worden (bijvoorbeeld voor dure medicijnen). U zult eerst het eigen risico moeten ‘opmaken’ voordat uw zorgverzekeraar rekeningen vergoedt.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan ’t zijn dat ook daar een eigen bijdrage voor bepaalde vergoedingen gevraagd wordt (bijvoorbeeld voor tandartskosten).

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden.

Terug naar schema

Vrijwillig hoger eigen risico

U kunt kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met 100, 200, 300, 400 en 500 euro per jaar. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Terug naar schema

Fiscale afrekbaarheid ziektekosten

Specifieke zorgkosten zoals dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek, zijn fiscaal aftrekbaar.

Voor een volledig overzicht van de kosten die aftrekbaar zijn, gaat u naar de website van de Belastingdienst.

U mag deze kosten alleen aftrekken als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Voor een volledig overzicht van de voorwaarden gaat u naar de website van de Belastingdienst.

Terug naar schema

Verschillende zorgverzekeraars voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering

U hoeft uw basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Als u een basisverzekering van een andere zorgverzekeraar neemt, kunt u de aanvullende verzekering bij uw huidige zorgverzekeraar houden. Of andersom.

Voor een aanvullende verzekering kunnen wel bijzondere voorwaarden gelden. Zo kan de premie hoger zijn of de zorgverzekeraar hanteert een wachttijd. Tijdens deze wachttijd bent u wel verzekerd, maar krijgt u bepaalde kosten niet vergoed. Informeert u bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Terug naar schema

Klachten over zorgverzekering

Als u klachten heeft over uw zorgverzekering, kunt u de klachtenlijn van uw zorgverzekering bellen. Komt u er niet uit met uw verzekering? Misschien kunt u dan terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zowel de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vallen onder deze stichting. De eerstgenoemde bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar. Dit is gratis. 

Lukt deze bemiddeling niet, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen voorleggen. De uitspraak van de commissie is bindend. Voor deze dienst moet u betalen, maar als u in het gelijk wordt gesteld krijgt u deze kosten terug.

Met de speciale sneltest kunt u kijken of de SKGZ u kan helpen.

Terug naar schema

Recht op compensatie eigen risico

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER).

Dit betekent dat de CER vorig jaar (2013) voor het laatst is uitbetaald en de compensatie in het kader van de Wtcg in 2014 voor het laatst over het jaar 2013 wordt uitbetaald.

Terug naar schema

Besparen op zorgverzekering

Het is zeker mogelijk om te besparen op uw zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld door een collectieve zorgverzekering af te sluiten.

De Unie KBO biedt haar leden in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea, een zeer complete en voordelige collectieve zorgverzekering aan.

De verzekering is specifiek afgestemd op senioren en is exclusief voor KBO-leden. Collectief verzekeren betekent: samen korting bedingen voor goede zorg. En met de aanvullende pakketten kunt u uw polis dan ook zélf op maat maken.

Let op! 

U kunt ter informatie altijd een online informatiepakket aanvragen.
Overstappen naar uw nieuwe zorgverzekering kan: 

 • zodra de nieuwe premie bekend is (bekend in de maand november)
 • als u na premiebekendmaking uw huidige zorgverzekering voor 1 januari 2015 opzegt.
  Overstappen kan dan tot 1 februari 2015.

Hoe stap ik over?
Overstappen kan vanaf het moment dat de nieuwe zorgverzekering voor het volgende kalenderjaar bekend wordt gemaakt. Traditioneel maken alle zorgverzekeraars begin november de nieuwe tarieven bekend.

Terug naar schema

Hoogte eigen risico

Iedere inwoner van Nederland van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico. In 2015 is dit 375 euro. U betaalt de eerste 375 euro van uw zorgkosten dus zelf. Het verplicht eigen risico zorgt ervoor dat de hoge zorgkosten in Nederland kunnen worden betaald. 

Niet alle zorgkosten vallen onder het verplicht eigen risico, zoals:

 • Een bezoek aan de huisarts
 • De griepprik
 • Nationale bevolkingsonderzoeken (zoals borstkankeronderzoek)

Een volledig overzicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Als u enkel naar de huisarts gaat hoeft u dus niks te betalen uit uw verplicht eigen risico. Mocht u bepaalde medicatie voorgeschreven krijgen, dan betaalt u deze wel uit uw eigen risico.

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100 tot en met 500 euro bovenop het verplicht eigen risico. Uw maandelijkse premie voor de zorgverzekering wordt dan lager. Stel dat u het hoogste eigen risico van 860 euro per jaar heeft, dan moet u dus de eerste 860 euro van uw zorgkosten zelf betalen. Meer informatie over het eigen risico kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Als u voorheen aan het einde van het jaar uw eigen risico helemaal had verbruikt als gevolg van een beperking of chronische aandoening, dan keek het CAK of u recht had op compensatie. Voor 2013 was deze compensatie nog 99 euro, echter dit is in 2014 afgeschaft.

Terug naar schema

Compensatie eigen risico van het CAK in 2014 afgeschaft

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER).

Dit betekent dat de CER vorig jaar (2013) voor het laatst is uitbetaald en de compensatie in het kader van de Wtcg in 2014 voor het laatst over het jaar 2013 wordt uitbetaald.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt iedereen die in 2013 CER ontving en de rechthebbenden van de compensatie in het kader van de Wtcg 2013 een brief over het besluit. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u de antwoordkaart terugstuurt geeft het CAK deze door aan de gemeente.

Uw gemeente informeert u vervolgens over het lokale beleid. Echter de gemeente is niet verplicht de compensatie van het eigen risico voort te zetten. 

Terug naar schema

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer