U bent hier

agenda van ALV op 25 februari 2019

Uitnodiging

 

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen St Jan Grubbenvorst nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de  algemene ledenvergadering  in de centrale accommodatie ‘t Haeren, Irenestraat 20 b te Grubbenvorst.

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 25 februari 2019, aanvang  14.00 uur.

 

De agenda voor deze vergadering luidt:

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Herdenking van de overleden leden van KBO St Jan Grubbenvorst gedurende het jaar 2018 tot heden;
 3. Vaststellen van het verslag van de gehouden vergadering op 19 november 2018; dit verslag ligt ter tafel in de vergaderruimte;
 4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 19 november 2018;
 5. Mededelingen en ingekomen stukken;
 6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2018;
 7. Activiteitenoverzicht over het jaar 2018;
 8. Pauze;
 9. Financieel verslag over 2018; zie bijlage achterzijde van deze uitnodiging;
 10. Verslag van de kascommissie;
 11. Het verlenen van décharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO St Jan;
 12. Samenstelling kascommissie; mevr. M. Buntsma en dhr. T. Stoot zijn aftredend
 1. Rondvraag;
 2. Sluiting.

 

 

Grubbenvorst, 5 februari 2019.

Namens het bestuur van KBO St Jan Grubbenvorst:

 

De voorzitter

 

Kees Cligge

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer