U bent hier

Agenda ALV 12 maart 2018

Uitnodiging

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen St. Jan Grubbenvorst nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering in de centrale accomodatie 't Haeren, Irenestraat 20b te Grubbenvorst.
Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 12 maart 2018, aanvang 14.00 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt:

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Herdenking van de overleden leden van KBO St Jan Grubbenviorst gedurende het jaar 2017 tot heden;
 3. Vaststellen van het verslag van de gehouden vergadering op 13 november 2017; dit verslg ligt ter tafel in de vergaderruimte;
 4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 13 november 2017;
 5. Mededelingen en ingekomen stukken;
 6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2017;
 7. Activiteitenoverzicht over het jaar 2017, toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie;
 8. Pauze;
 9. Financieel verslag over 2017 door de penningmeester; zie bijlage achterzijde van de verstuurde uitnodiging;
 10. Verslag van de kascommissie;
 11. Het verlenen van décharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO St. Jan;
 12. Samenstelling kascommissie;
 13. Rondvraag;
 14. Sluiting.


Grubbenvorst, 25 februari 2018.
Namens het bestuur van KBO St. Jan Grubbenvorst:

De voorzitter

Kees Cligge

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer