U bent hier

Agenda ALV 13 november 2017

UITNODIGING

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen Sint Jan Grubbenvorst nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de centrale accommodatie ’t Haeren, Irenestraat 20 b te Grubbenvorst.

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 13 november 2017, aanvang 14:00 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt:

 1. Opening door de voorzitter;

 2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 6 maart 2017; deze stukken liggen ter tafel in de vergadering;

 3. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 6 maart 2017

 4. Mededelingen en ingekomen stukken;

 5. Activiteitenoverzicht voor het jaar 2018, toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie;

 6. Bestuurswijziging: Aftredend en herkiesbaar dhr. C.J. Cligge en dhr. J.N. Sijben

 7. Pauze; koffie/thee en iets lekkers;

 8. Aanbieding concept begroting voor het verenigingsjaar 2018;

 9. Werving bestuursleden en leden activiteiten commissie

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

Grubbenvorst, 1 november 2017

Namens het bestuur van KBO Sint Jan Grubbenvorst

Voorzitter en waarnemend secretaris

Kees Cligge

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer