U bent hier

nieuwsbrief 11 juni 2021


LEDENADMINISTRATIE EN CONTACT
Gaat u verhuizen of bent u bekend met het overlijden van één van onze leden? Meld dit dan tijdig bij onze ledenadministrateur dhr. Jos Theuerzeit (tel. 06-11125450). U kunt ook gebruik maken van ons  e-mail ad:  secretariaat@kbogrubbenvorst.nl. Het postadres is De Zumpel  34.
 
SCHRIFTELIJKE STEMMING Algemene Ledenvergadering (ALV)
In de laatste week van mei is aan de leden van KBO Grubbenvorst de informatie voor de Algemene ledenvergadering 2021 over het jaar 2020 verspreid. Vanwege corona wordt deze ALV ook deze keer schriftelijk gehouden. Bij de stukken treft men de jaarverslagen 2020 van bestuur en activiteitencommissie, het financieel overzicht 2020 en het verslag van de kascommissie aan.
Elk lid heeft daarbij een anoniem stemformulier ontvangen, waarop aangekruist kan worden of men op de diverse onderdelen akkoord is, niet akkoord is of geen mening heeft. Tevens kan worden aangekruist of herverkiezing van de twee aftredende bestuursleden, Wim van der Sterren en Jos Theuerzeit, akkoord is.
Dit stemformulier kan op een 4-tal aangegeven plekken worden ingeleverd of men kan het laten ophalen als zelf inleveren niet mogelijk blijkt. Sluitingsdatum van inlevering is 15 juni 2021. Nadien zal verslag worden gedaan van deze stemmingen.
 
Ondersteuning bestuur en activiteitencommissie
Personen al of niet lid van KBO St.Jan Grubbenvorst, die geinteresseerd zijn in het ondersteunen van het bestuur, het deelnemen aan onze activiteitengroep, dan wel het bieden van hulp aan onze oudere medemensen - in welke vorm dan ook – kunnen zich melden bij de voorzitter, de heer Kees Cligge, tel 06-42449215

PROGRAMMA

We hebben voor het midgetgolf en pannekoeken eten op  9 juli contact gehad maar er kon nog niets definitief worden vastgelegd i.v.m. de 1.5 meter afstand.

Zo ook voor het tochtje over de Maas met de Maashopper op woensdag  21 juli
We moeten nog even afwachten voor definitieve afspraken .
Begin augustus  ons gebruikelijke bezoek aan Kevelaer ,ook hier nog niets definitiefs.

Onder voorbehoud gaan we op 20 augustus weer picknicken.

Probeer deze datums vrij te houden.

Over het doorgaan van deze activiteiten en op deze datum informeren wij u tijdig.  Ook over het verdere programma hoort u tijdig.

OMGAAN MET VERLIES

Helaas heeft corona voor veel mensen verlies met zich meegebracht. Verlies van gezondheid maar ook het verlies van dierbaren. Graag willen wij aandacht vragen voor dit thema en twee activiteiten van Synthese onder uw aandacht brengen.
 
Op maandag 21 juni van 19.00 tot 20.00 uur organiseren zij een online bijeenkomst over “Omgaan met Verlies”. Aanmelden kan via de volgende link: https://synthese.nl/activiteiten/omgaan-met-verlies/
 
Op 29 juni gaat een gespreksgroep ‘Omgaan met verlies’ van start voor mensen die een dierbare zijn verloren. De gespreksgroep komt 6x bij elkaar bij Synthese, Leunseweg 51 in Venray. Het minimum aantal deelnemers is 6 en maximum is 8. (Alle corona richtlijnen worden in acht genomen)
 
Kent u mensen in uw omgeving die met verlies te maken hebben gehad? Breng dan deze activiteiten onder hun aandacht.
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Anja Damhuis
 via mail: a.damhuis@synthese.nl of telefonisch: 06 3616919/077 3978500

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer